Matte-154-tina-red.jpg lips_matte-lipstick_154.jpg

MATTE LIPSTICK TINA RED 154

21.90
Matte-155-tibetan-red.jpg lips_matte-lipstick_156.jpg

MATTE LIPSTICK TIBETAN RED 155

21.90
Matte-156-koi.jpg lips_matte-lipstick_156.jpg

MATTE LIPSTICK KOI 156

21.90
Matte-143-red-star.jpeg lips_matte-lipstick_143.jpg

MATTE LIPSTICK RED STAR 143

21.90
Matte-165-living-coral.jpg lips_matte-lipstick_165.jpg

MATTE LIPSTICK LIVING CORAL 165

21.90
Matte-158-cayenne.jpg lips_matte-lipstick_158.jpg

MATTE LIPSTICK CAYENNE 158

21.90
Matte-159-bouganville.jpg lips_matte-lipstick_159.jpg

MATTE LIPSTICK BOUGANVILLE 159

21.90
Matte-15-festival-fuxia.jpg lips_matte-lipstick_157.jpg

MATTE LIPSTICK FESTIVAL FUXIA 157

21.90
Matte-160-cactus-flowers.jpg lips_matte-lipstick_160.jpg

MATTE LIPSTICK CACTUS FLOWER 160

21.90
Matte-164-cabaret.jpg lips_matte-lipstick_164.jpg

MATTE LIPSTICK CABARET 164

21.90
Matte-161-orchid-lux.jpg lips_matte-lipstick_161.jpg

MATTE LIPSTICK ORCHID LUX 161

21.90